Bedrijven kunnen deelnemen aan innovatiemissie naar India

Bedrijven kunnen deelnemen aan innovatiemissie naar India

India is de vijfde grootste economie van de wereld en groeit economisch gezien razendsnel. Het land is een echte voedselmarkt en biedt volop kansen voor bedrijven in de agrofoodsector. Zo is twee derde van alle retailomzet in het land voedselgerelateerd. Verder is de Indiase landbouw goed voor ongeveer 15 procent van het bruto binnenlands product.

Bestrijding voedselverliezen

Maar de landbouw in India heeft ook te kampen met flinke uitdagingen. Zo is er in het land nu flink wat aandacht voor de bestrijding van voedselverliezen door de hele keten heen. De Indiase overheid legt daarom nu meer de nadruk op klimaat-slimme landbouw, verbeterde voedselverwerking en investeringen in de bijbehorende (koel)logistiek en infrastructuur.

Bangalore en Mumbai

De missie van het ministerie richt zich op de regio’s rond de steden Bangalore en Mumbai. Een van de doelen van de missie is de innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agrofoodsector in die regio’s te verkennen. Volgens LNV is export van duurzaam geproduceerde agrifoodproducten voor Nederland belangrijk. Maar ook export van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd.

Meer informatie

Meer over de missie is te lezen op de website van het ministerie van LNV.

Cet article est apparu en premier sur https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/bedrijven-kunnen-deelnemen-aan-innovatiemissie-naar-india


.