தொகுப்பாளரை Will Smith அறைந்தது ஏன்? | அழுதபடி மன்னிப்பு | Chris Rock | Jada Smith | Oscar Winners | – Vidéo

0 15தொகுப்பாளரை Will Smith அறைந்தது ஏன்? | அழுதபடி மன்னிப்பு | Chris Rock | Jada Smith | 2022 Oscar Winners Full List | Karthick MaayaKumar | Big Topic | Episode 841 |
#Jada #slap #WillSmith #whatjusthappened #KarthickMaayaKumar

Follow Karthick MaayaKumar:
@ https://twitter.com/k_maayakumar
@ karthick_maayakumar

SUBSCRIBE for more Karthick MaayaKumar’s Contents:
@ https://bit.ly/32a9P2M

உலகளாவிய அரிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை தமிழ் மொழி ஊடாக உங்களுக்கு எளிமையாக‌ புரிய வைப்பதே எங்களின் நோக்கம்…!
உலகத்தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் மேடையே நமது மாயம் ஸ்டூடியோஸ்…!
இந்த உலகத்தில் எதுவும், எவரும் நிரந்தரமில்லை…
பிற உயிர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டு பயணப்படுவோம்…!
எல்லாம் மாயை, மாயம்…!

கார்த்திக் மாயக்குமாரின் புதிய முயற்சி…
உங்களின் ஊக்கம் தான், எங்களின் உயர்வு…!

This Channel is the unique world of ‘Independent Musics & Big topic Explanations’ from Karthick MaayaKumar…
Viewers also can put Advertisements in Maayam Studios at affordable cost….

Thanks For Choosing Our Videos…!!!

Laisser un commentaire